รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   25 ธ.ค. 2561 69
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง   17 พ.ค. 2561 159
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมใช้จ่ายเงินสะสม โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจำปีงบประมาน พ.ศ 2560   10 มี.ค. 2560 247
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   งประกาศใช้แผนการจะดหาพัสดุ ผด 2 (เพิ่มเติมใช้จ่ายเงินสะสม โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจำปีงบประมาน พ.ศ 2560    10 มี.ค. 2560 237
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ผด.๒(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   20 ธ.ค. 2559 272
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติมใช้จ่ายเงินสะสม)   16 ธ.ค. 2559 229
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ผด.2 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   24 ต.ค. 2559 360
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)   19 ต.ค. 2559 242
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   4 ต.ค. 2559 294
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา (นอกสถานที่)   13 ก.พ. 2562 16
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 69
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555