รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.สระแก้ว   จัดทำโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน   22 ก.พ. 2562 1
กิจการสภา อบต.นครชุม   ประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลนครชุม สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี   22 ก.พ. 2562 0
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Toshiba Studio 2007 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0011 ฝ่ายการเงินและบัญชี   22 ก.พ. 2562 1
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านมอเศรษฐี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.พ. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองหลวง   โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ ลานกระบือ ครั้งที่ 16   22 ก.พ. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองหลวง   โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด “หนองหลวง คัพ ครั้งที่ 1   22 ก.พ. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองหลวง   การแข่งขันกีฬาประเพณีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลานกระบือ ครั้งที่ 17    22 ก.พ. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ   22 ก.พ. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองหลวง   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)    22 ก.พ. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครชุม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562   22 ก.พ. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1872/td>
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555