รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
 

ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลข้างฐานน้ำมันหลุมเอ็ม
รหัสทางหลวงท้องถิ่น  (กพ.ถ. 20-025) ถึงถนนรอบพื้นที่เทศบาล (กพ.ถ. 20-026) ชุมชนย่อยโนนตากแดด หมู่ที่ 1 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ
จังหวัดกำแพงเพชร  งบประมาณ 1,329,057 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 09.08 น. โดย พ.อ.อ.พันธ์ทิวา ทิมไทย

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555