หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 
 
 
การเขียนหนังสือราชการ [ 11 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
สรุปสาระสำคัญ ของ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 7 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
ระเบียบการลาของพนักงานเทศบาล [ 11 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น(คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน) [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นคู่มือสมรรถนะหลัก [ 10 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
สวัสดิการพนักงานเทศบาล [ 13 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
สรุประเบียบงานสารบรรณ [ 8 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 2 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)     2   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555