หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 
 
 
 
การคมนาคม-การจราจรในเขตเทศบาล
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 30 สาย ความยาวรวมประมาณ 13.213 กิโลเมตร
  ถนนแอสฟัลก์ติกคอนกรีต จำนวน 9 สาย ความยาวรวมประมาณ 3.230 กิโลเมตร
  ถนนลูกรัง จำนวน 12 สาย ความยาวรวมประมาณ 6.210 กิโลเมตร
ถนนสายกำแพงเพชร-พิษณุโลก
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 35 กิโลเมตร      
  สายลานกระบือ-พิษณุโลก ระยะทาง 50 กิโลเมตร      
  สายลานกระบือ-พรานกระต่าย ระยะทาง 35 กิโลเมตร      
  สายลานกระบือ-กำแพงเพชร ระยะทาง 60 กิโลเมตร      
ถนนสายลานกระบือ-วังพิกุล เชื่อมถนนสายกำแพงเพชร-พิจิตร
  สายลานกระบือ-วังพิกุล ระยะทาง 13 กิโลเมตร      
  สายลานกระบือ-พิจิตร ระยะทาง 53 กิโลเมตร      
  สายลานกระบือ-ไทรงาม ระยะทาง 20 กิโลเมตร      
  สายลานกระบือ-กำแพงเพชร ระยะทาง 50 กิโลเมตร      
 
 
 
หนอง บึง สระ จำนวน 2 แห่ง
คลองส่งน้ำ จำนวน 6 แห่ง
 
 
 
รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะรวม 2 คัน แยกเป็น
รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ
10.00 ลบ.หลา
รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ
10.00 ลบ.ม.
ขยะที่จัดเก็บจะทำการจัดการบำบัดโดยวิธีเชิงกลชีวภาพ
 
 
 
 
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 5 แห่ง
ร้านค้าประเภทมินิมาร์ท จำนวน 4 แห่ง
ตลาดสดของเอกชน จำนวน 1 แห่ง
ร้านค้าขายของชำทั่วไป จำนวนโดยประมาณ 85 ร้าน
โรงแรม จำนวน 1 แห่ง
มีธนาคาร จำนวน 2 แห่ง คือ
  ** ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาลานกระบือ
  ** ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาลานกระบือ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555