หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 


 
นายธีระชน สุขประเสริฐ
ปลัดเทศบาลตำบลลานกระบือ
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 


 
นางชลฑิชา ดอกบัว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวณัฐกานต์ จันนาค
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางสาวสิริพรรณ คำภิละ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสุภารัตน์ คำโมนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายสนั่น บัวบาง
พนักงานขับรถยนต์


นางโสภา สุรเดช
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางบุญกลอย กรัดโชติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555