รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 


 
นายธีระชน สุขประเสริฐ
ปลัดเทศบาลตำบลลานกระบือ
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 


 
นางสาวสุกัญญา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลลานกระบือ


นางสาวจรินทร์ เรืองอ่อง
ครูผู้สอนเด็กอนุบาลฯ


นางสาวสุจิตรา อินจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวสุมาลี ประหยัด
นักการ


นางเกษศิริรินทร์ ศักดิ์นิติจารุชัย
ครูผู้ช่วย


นางน้ำผึ้ง เทียมแก้ว
ครูจ้างสอน


นางสาวสุพัตรา โกษฐโสม
ครูจ้างสอน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555